Stomatološka ordinacija Trešnjo

Naslovna

Stomatološka ordinacija doktora Envera Trešnje bazira svoje usluge na sveobuhvatnom pristupu u radu sa pacijentima.

Svoj rad temeljimo na znanju, praćenju i korištenju savremenih tehnologija, inovacija i dostignuća u stomatologiji, te dugogodišnjem iskustvu doktora Trešnje i osoblja u ordinaciji. Kvalitetu vrhunske usluge i standarde koji se primjenjuju prepoznali su brojni pacijenti u Tuzli,  ali i na  mnogo širem području u Bosni i Hercegovini i dijaspori.

Ordinacija je osnovana 1992. godine i od tada do danas smo se razvijali u skladu sa potrebama, željama i interesima naših pacijenata.

Ordinacija je od nedavno smještena u novom, većem prostoru u tuzlanskom naselju Stupine, koji uz sve pomenute standarde moderne stomatologije, zadovoljava i estetske kriterije u prostorijama čekaonice.

Naša orjentacija je stalno stručno usavršavanje kako bi kontinuirano pružali najbolje usluge.

Prevencija je temelj stomatologije, a uz kombinaciju drugih metoda liječenja i stomatološke prakse,  upotpunjava sve ono što mi želimo da pružamo našim pacijentima.

Nadamo se da ćemo ovom web prezentacijom, barem djelimično uspjeti prezentirati vam naše usluge i stomatološke prakse.

S poštovanjem

Enver_Tresnjo