Stomatološka ordinacija Trešnjo

Enver Trešnjo

Doktor stomatologije Enver Trešnjo

Enver Trešnjo rođen je 1962. godine u Konjicu, mjestu za kojeg ljudi kažu da je tačka gdje Bosna susreće Hercegovinu. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, a na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu je diplomirao 1986. godine.

Iste godine počinje raditi u Domu zdravlja u Lukavcu i seli u obližnju Tuzlu. U Tuzli ga je „zadržala“  žena kojoj je povjerio svoju ljubav.  Tuzlu smatra svojim gradom.

Opremu za privatnu ordinaciju kupio je 1991. godine i u tuzlanskom naselju Tušanj  1992. godine otvara stomatološku ordinaciju Trešnjo.  Od 1994. pa sve do 2015. godine ordinacija se nalazila u naselju Irac u Rudarskoj 61.

Od 2015. godine ordinacija seli u moderno uređen i prostran objekat u tuzlanskom naselju Stupine,  gdje se nalazi i danas.

Doktor Trešnjo je okončao specijalizaciju opšte stomatologije  2001. godine  na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu.

Od tada do danas je pohađao mnoštvo specijalističkih obuka u području stomatologije.

Enver_Tresnjo