Stomatološka ordinacija Trešnjo

Dječija stomatologija

Ordinacija doktora Trešnje posebnu pažnju posvećuje dječijoj stomatologiji. Akcenat u ovoj kliničkoj stomatološkoj disciplini stavlja se na preventivne i terapijske postupke u svrhu očuvanja oralnog zdravlja djece od rođenja do kraja adolescencije.

Pri tome je izuzetno važan siguran, prilagođen  i adekvatan pristup  kroz poznavanje ponašanja  djece.

Djecija_stomatologija_tresnjo

Kako bi se izbjegao  dječiji strah od stomatologa  pri prvom   pregledu mliječnih zuba,  vrlo je važno   upoznavanje sa osobljem ordinacije i upoznavanje sa opremom. Na ovaj način se stiče povjerenje i uspostavlja bolja saradnja. Dijete koje na vrijeme posjeti stomatologa, u odrasloj dobi neće imati strah od stomatologa.

Pristup u radu sa djecom zahtjeva  posvećenost stomatologa, ali svakako i roditelja . Saradnja sa djetetom je najvažnija, jer svako dijete drugačije reaguje i prihvata određenu intervenciju i na taj način se i prilagođava metoda rada. Strpljenje i izgradnja povjerenja na relaciji stomatolog/dijete/roditelj su ključni za uspješne postupke.

Izuzetna pažnja se posvećuje metodama prevencije karijesa i dentofacijalnih povreda. Koriste se različiti dijagnostički i terapijski postupci  u liječenju mliječnih zuba i zuba sa genetskim defektima.

Brinemo o protetskoj rehabilitaciji u razdobljima mliječne, mješovite i trajne denticije.

Tu spadaju i znanja za provedbu najraširenijih oblika prevencije karijesa i usmjeravanja dentofacijalnog rasta ortodontskim napravama i postupcima.

Enver_Tresnjo